Trò chơi xổ số HighStakesSắp ra mắt

1. Chọn bất kỳ số nào trong khoảng từ 0-99.

2. Con số chiến thắng sẽ là 2 chữ số cuối cùng của giá thị trường mà bạn chọn tại một thời điểm nhất định.

3. Chọn bao nhiêu số tùy thích. Con số chiến thắng được trả gấp 66 lần số tiền đặt cược của họ.

Bitcoin logo
Ethereum logo
Tether logo
Solana logo
Cardano logo
XRP logo
Polkadot logo
Decentraland logo
Matic logo
Litecoin logo

Chọn một thị trường trước để <br> đặt cược

Đặt cược

Bạn đang đặt cược vào kết quả của GMT

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

00 :00 :00

left until the Bets will be closed

All Odd
All Even
3 Random
Clear
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Select a market first to
see it's statistics

Statistics

00 - 09

10 - 19

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

70 - 79

80 - 89

90 - 99

Presenting the HighStakes Lottery - Pick the last 2 numbers of any of the markets shown above and multiply your stake by 66 times! That's right $1 returns $66

Select a market first to see
the results

Last Updated:

Closes at GMT

22:00 GMT

$12,345.

67

21:00 GMT

$12,345.

67

20:00 GMT

$12,345.

67

19:00 GMT

$12,345.

67

Betting history

Bitcoin Aug 24, 2021 11:02 GMT

84

Odds 66 to 1Aug 25, 2021

Bet AmountPrize

$1,000.00$66,000.00

Won

Tesla Aug 20, 2021 22:00 GMT

39

Odds 66 to 1Aug 21, 2021

Bet AmountPrize

$50.00$3,300.00

Lost

Ethereum Aug 08, 2021 17:34 GMT

12

Odds 66 to 1Aug 09, 2021

Bet AmountPrize

$100.00$6,600.00

Pending

Thật không may, HighStakes

không có trong khu vực của bạn

HighStakes không khả dụng ở các khu vực sau:
Afghanistan, Curacao, Iran, Netherlands & USA

US map

Chọn quốc gia

Kiểm tra luật pháp địa phương của quốc gia bạn cư trú trước khi đánh bạc ăn tiền thật.
Việc sử dụng VPN hoặc bất kỳ (các) công cụ nào để vượt qua quy tắc chặn này là vi phạm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và có thể dẫn đến tiền của bạn bị tịch thu, ngoài việc chấm dứt tài khoản của bạn.