PredictComing Soon

HighStakes Predict is an original HighStakes Game that allows users to bet on the price of a commodity such as Bitcoin and whether it is going up or down. Enjoy fast paced gameplay with a new game every 5 minutes.

Lost
Expired
Closed price

$591.876

$53.262
Betting $50 Wins $80.5
Won
Expired
Closed price

$591.876

$53.262
Betting $50 Wins $80.5
Live
Last price

$591.876

$53.262
Betting $50 Wins $80.5
Pending
Entry starts in

$591.876

$53.262
Betting $50 Wins $80.5
Pending
Entry starts in

$591.876

$53.262
Betting $50 Wins $80.5

Trading

History

BTCUSDT
Oct 4, 2021 11:02 GTM

Up

Odds 2.63
Bet Amount
$400.00
Prize
$1,052.00
Pending
BTCUSDT
Oct 4, 2021 11:02 GTM

Up

Odds 2.63
Bet Amount
$400.00
Prize
$1,052.00
Won
BTCUSDT
Oct 4, 2021 11:02 GTM

Up

Odds 2.63
Bet Amount
$400.00
Prize
$1,052.00
Won

Thật không may, HighStakes

không có trong khu vực của bạn

HighStakes không khả dụng ở các khu vực sau:
Afghanistan, Curacao, Iran, Netherlands & USA

US map

Chọn quốc gia

Kiểm tra luật pháp địa phương của quốc gia bạn cư trú trước khi đánh bạc ăn tiền thật.
Việc sử dụng VPN hoặc bất kỳ (các) công cụ nào để vượt qua quy tắc chặn này là vi phạm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và có thể dẫn đến tiền của bạn bị tịch thu, ngoài việc chấm dứt tài khoản của bạn.