OK

Placing bet

Loading...

Trò chơi xổ số HighStakes

1. Chọn bất kỳ số nào trong khoảng từ 0-99.

2. Con số chiến thắng sẽ là 2 chữ số cuối cùng của giá thị trường mà bạn chọn tại một thời điểm nhất định.

3. Chọn bao nhiêu số tùy thích. Con số chiến thắng được trả gấp 66 lần số tiền đặt cược của họ.

bitcoin logo
ethereum logo

Chọn một thị trường trước để
đặt cược

Đặt cược

Bạn đang đặt cược vào kết quả của GMT

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

00 :00 :00

Cho đến khi cược bị đóng

Tất cả số lẻ
Tất cả số chẵn
Xóa bỏ
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Chọn một thị trường<br> để xem chỉ số thống kê

Statistics

Numbers that users bets the most.

12%
10%
10%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%

00-09

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-99

Giới thiệu Xổ số HighStakes - Chọn 2 con số cuối cùng của bất kì thị trường nào hiển thị ở trên và tăng vốn của bạn lên 66 lần! Đúng vậy 1 USD trả về 66 USD.

Chọn một thị trường<br>đễ xem kết quả

Lần cập nhật sau cùng:

Đóng vào lúc GMT

No data yet.

No data yet.

No data yet.

No data yet.

Lịch sử đặt cược

sync

Loading bet history

Thật không may, HighStakes

không có trong khu vực của bạn

US map

Chọn quốc gia

Kiểm tra luật pháp địa phương của quốc gia bạn cư trú trước khi đánh bạc ăn tiền thật.
Việc sử dụng VPN hoặc bất kỳ (các) công cụ nào để vượt qua quy tắc chặn này là vi phạm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và có thể dẫn đến tiền của bạn bị tịch thu, ngoài việc chấm dứt tài khoản của bạn.