Casino Games by:

Ezugi logo

Provider Licence

Curacao

Established

2012

All Games

53 Games

Rating

Rating3.9

Ezugi strives to provide cutting-edge gaming experiences from its state-of-the-art live dealer studios scattered across Europe, Asia, and South America.

Top 10 Ezugi Games
TOP # 1
Play button
Info icon
TOP # 2
Play button
Info icon
TOP # 3
Play button
Info icon
TOP # 4
Play button
Info icon
TOP # 5
Play button
Info icon
TOP # 6
Play button
Info icon
TOP # 7
Play button
Info icon
TOP # 8
Play button
Info icon
TOP # 9
Play button
Info icon
TOP # 10
Play button
Info icon
Play button
Info icon
Play button
Info icon
Play button
Info icon
HOTNew icon
Play button
Info icon
Play button
Info icon
HOTNew icon
Play button
Info icon
Play button
Info icon
Play button
Info icon
Play button
Info icon
HOTNew icon
Play button
Info icon
Play button
Info icon
Play button
Info icon
HOTNew icon
Play button
Info icon
Play button
Info icon
Play button
Info icon

Thật không may, HighStakes

không có trong khu vực của bạn

US map

Chọn quốc gia

Kiểm tra luật pháp địa phương của quốc gia bạn cư trú trước khi đánh bạc ăn tiền thật.
Việc sử dụng VPN hoặc bất kỳ (các) công cụ nào để vượt qua quy tắc chặn này là vi phạm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và có thể dẫn đến tiền của bạn bị tịch thu, ngoài việc chấm dứt tài khoản của bạn.