Bitcoin logo

Bitcoin

$1,234.56

Ethereum logo

Ethereum

$1,234.56

Litecoin logo

Litecoin

$1,234.56

ENS logo

ENS

$1,234.56

Solana logo

Solana

$1,234.56

polkadot logo

polkadot

$1,234.56

HighStakes Đặc Biệt

Một trong những ngành nghề lâu đời nhất trên thế giới, cá cược và đặt cược đã trở thành một nghệ thuật đã mất từ lâu. Nơi đặt cược vào những vấn đề có ảnh hưởng đến thế giới như các sự kiện chính trị, thị trường chứng khoán và các cược đặc biệt khác đã chết dần chết mòn. HighStakes mời bạn không chỉ duyệt qua các thị trường cá cược đặc biệt của chúng tôi và thực hiện một vị trí thường sẽ là phương pháp đặt cược hiệu quả hơn đối với kết quả của bạn, mà còn gửi các Chương trình Đặc biệt của HighStakes của riêng bạn thông qua bộ phận hỗ trợ hoặc sử dụng Twitter với #highstakesbets và nhớ @highstakes .

🗳️ Trump to be President Elect
Yes 2
No 1.69
✅ Will Trump be Allowed to Run?
Yes 1.18
No 8.19
📈 Will the Final Televised Debate have Record Viewership?
Yes 1.33
No 2.81
🚫 Will Meta or X suspend Donald Trump's account before the 2024 Election?
Yes 2.39
No 1.66
🎙️ Will Donald Trump have a one on one Public Interview with Andrew Tate?
Yes 4.92
No 1.08
🎵 Kodak Black to Release Single with "Trump" in the Title
Yes 3.91
No 1.18
♀️Donald Trump to Announce Female Vice President Running Mate
Yes 3.88
No 1.29
👨 Tucker Carlson to be Trump's Vice Presidential Candidate
Yes 3.33
No 1.18
🔴 Donald Trump to be Republican Nominee
Yes 1.28
No 4.21
🇺🇸 Democratic Party to Win 2024 USA Election
Yes 2.08
No 1.72
☑️ Trump & Biden to both be official Presidential Nominees
Yes 1.95
No 1.95
🇺🇸 Joe Biden to be President of the USA on 1st of August
Yes 1.09
No 8.17
Hãy đặt cược của bạn
Bạn có thể kiếm: $0.00

Thật không may, HighStakes

không có trong khu vực của bạn

US map

Chọn quốc gia

Kiểm tra luật pháp địa phương của quốc gia bạn cư trú trước khi đánh bạc ăn tiền thật.
Việc sử dụng VPN hoặc bất kỳ (các) công cụ nào để vượt qua quy tắc chặn này là vi phạm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và có thể dẫn đến tiền của bạn bị tịch thu, ngoài việc chấm dứt tài khoản của bạn.