Bookofmines

Game Information

Bookofmines thumbnail
Provider TurboGames logo
Feel the excitement while searching for ancient Egyptian treasures. Your task in Book of Mines game is to open as ma ny fields as possible to get a reward. But be careful, because each field can have a death spell placed on it, which will immediately stop your game! Manage the playing field to determine the best strategy. Choose the level of risk and try your luck on fields of different sizes: 3x3, 5x5, 7x7, 9x9. The more mines you avoid, the greater your reward!

Thật không may, HighStakes

không có trong khu vực của bạn

US map

Chọn quốc gia

Kiểm tra luật pháp địa phương của quốc gia bạn cư trú trước khi đánh bạc ăn tiền thật.
Việc sử dụng VPN hoặc bất kỳ (các) công cụ nào để vượt qua quy tắc chặn này là vi phạm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và có thể dẫn đến tiền của bạn bị tịch thu, ngoài việc chấm dứt tài khoản của bạn.